Dat zorgvastgoed een goede investering is heeft verschillende redenen. Alleen al de toenemende vergrijzing. Tot 2040 zal het aantal 65-plussers stijgen met 1,8 miljoen. Daarnaast zien we dat de overheid terugtreedt en de nadruk legt op de participatiemaatschappij. Dat betekent onder andere dat ouderen langer in hun eigen woning blijven. Wat weer vraagt om een nieuw soort woning. Syntrus Achmea publiceerde onlangs een white paper over Zorgvastgoed. Lees meer.