Zorgwensonderzoek

Beleggen in vastgoed

Beleggen in zorgvastgoed is erg in opkomst. De vergrijzing in Nederland en het beperkte aanbod maakt dat de vraag naar zorgvastgoed steeds groter zal worden. Tevens zorgt de opkomst persoonlijke en kleinschalig zorg voor een grote vraag naar nieuw of te transformeren zorgvastgoed.

Welk vastgoed geschikt is voor zorg hangt sterk af van de soort van zorg en de bijbehorende exploitatie. Door de ingevoerde scheiding ‘wonen’ en zorg heeft elke vorm van zorg zijn eigen budget voor zorg en wonen.

Carestone geeft beleggers inzicht in de zorgexploitatie en borgt daarmee een realistische huurstromen.           .

Meer weten?

Beleggen in zorg

Inzicht krijgen in de zorgexploitatie van de verschillende vormen van (nieuwe) zorgaanbieders kan een complexe aangelegenheid zijn. Tegelijkertijd is ze van belang bij het beoordelen van de toekomstige waarde van een zorgvastgoedbelegging. Met name voor nieuwe zorginitiatieven is er de mogelijkheid om naast het vastgoed ook te investeren in de zorgondernemer. Naast een goed rendement in het vastgoed is er tevens een goed rendement vanuit de exploitatie.  

Middels een unieke backoffice formule waarmee de zorgaanbieder gaat werken zijn inzicht en stabiliteit geborgd voor de belegger in vastgoed & zorg.    

Meer weten?

 

actuele proposities

Vastgoed & Zorg, particuliere ouderenzorg (INGEVULD)

Voor onze opdrachtgever zoeken wij een belegger in een holding met zorgexploitatie BV en een Vastgoed BV. Beide BV’s bevatten een rendement van 8% en 10%. Het betreft een propositie in Noord Nederland.   

Beleggen in zorg
De exploitatie BV levert al meerdere jaren ouderenzorg en dagbesteding op een landelijke locatie. Vanuit een 13-tal inpandige wooneenheden en gemeenschappelijke ruimten wordt de zorg geleverd. 

De exploitatie Bv kent een meerjarige stabiele omzet en winstontwikkeling. Er is een zorgondernemer die voor de toekomt de levering van zorg borgt. Het omzetniveau ligt rond de € 1.000.000,- per jaar. 

Beleggen in zorgvastgoed                                                       Het vastgoed betreft een grote woonboerderij met opstallen en 13 wooneenheden. er is vergunning voor de uitbreiding van vastgoed. Tevens is er ruimte voor de ontwikkeling van recreatief zorgvastgoed. 

Het vastgoed in de huidige staat is getaxeerd op ruim € 1.500.000,- en kent op dit moment een jaarlijkse huurstroom van € 150.000,- 

Beleggen in vastgoed & zorg                                                     Er is een ervaren zorgondernemer voor de overname van de exploitatie BV. Voor deze propositie zoeken wij een bellegger die het vastgoed over wil nemen en die tevens samen met de nieuwe zorgondernemer de de overname van de exploitatie BV wil financieren.  

Vastgoed & Zorg, ouderen- & revalidatiezorg

Voor een nieuw te starten zorgaanbieder zoeken wij zorgvastgoed voor de exploitatie van minimaal 15 wooneenheden voor ouderenopvang aangevuld met minimaal 15 verpleegkamers voor revalidatiezorg. Het concept leent zich met name in een grootstedelijke omgeving met een grote multiculturele samenstelling.   

Beleggen in Zorg 
De eigenaren zoeken voor de start van hun organisatie een mede investeerder in de exploitatie BV. Het betreft dan met name investering en in verbouw en inrichting van het zorgvastgoed. De eigenaren financieren zelf de aanloop investeringen.  Borging van processen en geldstromen zijn middels een backofficeconcept geborgd en inzichtelijk.      

Beleggen in Zorgvastgoed
Voor de start van deze nieuwe zorgaanbieders een locatie nodig voor minimaal 15 woon/verblijfeenheden voor de opvang van met name interculturele ouderen. Tevens wordt voor de dezelfde doelgroep een afdeling ingericht voor revalidatiezorg. Hiervoor zijn minimaal 15 kamers nodig.

Binnen de huidige exploitatie begroting is rekening gehouden met een jaarlijkse huurstroom van tussen de € 150.000,- en € 180.000,- Groter locaties zijn mogelijk waarbij een nieuwe begroting gemaakt.

Beleggen in vastgoed & zorg
Voor deze propositie zoeken wij een intercultureel ingestelde beleger die naar het vastgoed tevens wil mee investeren in de start van de exploitatie BV. Bij voorkeur geschied dit in de vorm van verbouwing en inrichting.

Vanuit de exploitatie BV wordt een langjarige huurovereenkomst getekend. huurstroom komt in overleg tot stand op basis van definitieve vastgoed. De belegger heeft permanent inzage in de exploitatieontwikkeling middels ons backoffice concept.