Zorgwensonderzoek

Zorgwensdialoog

De ZORGWENSDIALOOG is de manier om de dialoog aan te gaan met zorgvragers op het gebied van wonen. In een online dialoog wordt in twee ronden gevraagd naar de zorg-en woonwensen van een (toekomstige) cliënt. Deze methode is uniek omdat de deelnemers aan het onderzoek anoniem na de eerste ronde in de tweede ronde ook inzage krijgen in de antwoorden van andere deelnemers.

Op basis van de antwoorden en meningen van anderen is er de mogelijkheid om een eerder gegeven antwoord te wijzigen of te herzien.Hierdoor wordt de betrokkenheid en respons hoger en ontstaat een meer gewogen resultaat. Deelname en beooreling van andere antwoorden geschied geheel anoniem en conform de AVG-regelgeving.

De resultaten van de ZORGWENSDIALOOG publiceren na afloop we op onze  website. Doel van de dialoog is om zorgaanbieders en beleidsmakers een beter inzicht te geven in wat er wel of niet gewenst is op het het gebied van zorgvwonen. De resultaten worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Meer weten?

Zorgwensonderzoek

Naast de zorgwensdialoog verzorgt CareStone ook traditionele enquêtes en vragenronden met (toekomstige) zorgvragers zijnde particulieren en hun familieleden. We doen dit voor zorgaanbieders die graag willen weten op welke manier ze meer toe kunnen voegen op het gebied van wonen maar ook voor groepen particulieren die een bij een bepaalde manier van zorg een woonbehoefte hebben.

Meer weten?

 

actuele dialogen & onderzoek

ZORGWENSDIALOOG (1 mei 2020) Noord Nederland particuliere ouderenzorg

Op 1 mei starten wij de woonwensdialoog particuliere ouderenzorg Noord Nederland. In de de provincies Groningen Friesland Drenthe willen we graag van u weten welke woon/zorgbehoefte u heeft.

Looptijd
van 1 mei tot en met 1 juni 2020

Profiel deelnemers
Deelname is anoniem. We zoeken deelnemers die binnen nu en 6 maanden serieus overwegen om te verhuizen naar een particuliere ouderenzorg instelling. De deelnemers kunnen zowel echtparen als alleenstaanden zijn

Werkwijze
Als deelnemer doet u anoniem mee middels uw voornaam en u e-mailadres. Na inschrijving ontvangt u op 1 mei van ons een uitnodiging om deel te nemen aan de dialoog. Deze dialoog bestaat uit 2 rondes. In de eerste ronde ontvangt u van ons een korte vragenset met een vijftal vragen. Bij elk vraag is er een mogelijkheid voor een toelichting. Na het afronden van de eerste ronde ontvangt u automatisch een uitnodiging voor deelname aan de 2e ronde waarbij u anoniem de antwoorden van een beperkt aantal andere respondenten te zien krijgt met de vraag of u deze wilt beoordelen. Vervolgesn krijgt u de mogelijkheid u eigen antwoorden te herzien of juist te bekrachtigen.

Initiatiefnemer en Doelstelling
De initiatiefnemer van deze zorgwensdialoog is CareStone. De resultaten worden gepubliceerd en zijn voor iedereen inzichtelijk. De resultaten worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden

AVG-proof
Bij deelname ontvangt u het privacystatement van de zorgwensdialoog. Deelname is anoniem en uw gegevens worden na het onderzoek en publicatie vernietigd. In dien u vaker wens deel te nemen aan een zorgwensdialoog dan kunt u dat tijdens een dialoog laten weten.

Meedoen
Indien u graag mee wilt doen aan de zorgwensdialoog en u past binnen de bovengenoemde doelgroep dan nodigen wij u va harte uit om deel te nemen.

klik hier voor het inschrijfformulier.

 

 

 

ZORGWENS ONDERZOEK (kleine zorginstelling)

Voor een jonge snel groeiende zorgaanbieder in Rotterdam zoeken wij eengezinswoningen voor begeleid wonen voor jong volwassenen. Voor de zorginstelling en haar founders beheert CareStone.nl een bescheiden vastgoedfonds waarin het vastgoed wordt ondergebracht. Het vastgoed wordt rechtstreeks verhuurd aan de zorginstelling.

Zorgvorm
Begeleid wonen van allochtone en autochtone jongeren

Zoeker
Eigenaren zorgfonds

Locatie
Rotterdam

Object
Eensgezinswoning of appartment

Bouw
Bestaande- of nieuwbouw in volkswijken

Staat
Direct te betrekken e.v.t. ruimte om te verduurzamen

Bestemming
Wonen of maatschappelijke bestemming

Koopsom
Tussen de € 90.000,- en € 150.000,-

Eigendom
Koop

Gedeeld eigendom
Niet bespreekbaar