Mantelzorg

Mantelzorg (MZ)

De objecten in deze categorie lenen zich bij uitstek als mantelzorg vastgoed.¬†CareStone hanteert voor deze categorie de term¬†“Mantelzorg” (MZ)

poe