Mantelzorg

Mantelzorg (MZ)

De objecten in deze categorie lenen zich bij uitstek als mantelzorg vastgoed. CareStone hanteert voor deze categorie de term “Mantelzorg” (MZ)

poe