Exploitatie Scan Zorg

Inzicht in gebruiksmogelijkheden

Is uw pand of het pand waarin u geïnteresseerd bent in de basis geschikt voor een gezonde exploitatie van zorg? Wat is de door u gewenste vorm van zorg (residentiële ouderenzorg, gehandicaptenzorg, begeleid/beschermd wonen, een Zelfstandige Behandelcombinatie wellicht)? De exploitatiescan zorgvastgoed geeftop het gebied van zorgexploitatie een basisindicatie of een haalbaar exploitatiemodel van de door gewenste vorm van zorg haalbaar is in het specifieke door u beoogde pand. En het voorziet u in een vroeg stadium, zonder hoge kosten, van deskundige informatie voor een gedegen aankoopbeslissing.

Inventarisatie

Door een gespecialiseerd deskundige van StimuCare wordt, op basis van de gewenste vorm van zorg in het beoogde pand, de aanschafwaarde en een inschatting van de globale verbouwingskosten een globale exploitatiedoorrekening gemaakt. Rekening houdend met de actuele tarieven in de zorgsector (zowel per vorm van zorg alsook per financieringsbron), vaste kengetallen voor specifieke exploitatiekosten, en natuurlijk de huisvestingslasten (in geval van koop of (ZX-)huur). Dit geheel wordt voor het door u beoogde pand doorgerekend.

Rapportage

U ontvangt een gecomprimeerd exploitatieoverzicht op hoofdlijnen voor de door u gewenste vorm van zorg in het door u beoogde pand op basis waarvan u een gedegen besluit kunt nemen over het al dan niet haalbaar zijn van een gezonde exploitatie in uw zorgvastgoed. Een uitgebreide gedetailleerde doorrekening is in een later stadium vanzelfsprekend ook door ons op te stellen.