Tarieven

Tarieven Classificatie & Plaatsing

Classificatie & Plaatsing (eenmalig) Tarief ex. BTW
Opstartkosten, intake, account etc. (eenmalig) € 195,-
Classificatie & plaatsing op www.carestone.nl per pand € 495,-
CareStone Zorg Exploitatie Overzicht inbegrepen
Koppeling naar eigen website/organisatie inbegrepen
Vooraankondiging gerichte zoekprofielen inbegrepen
Opname in aanbodmailing inbegrepen
Specifieke campagne pand binnen doelgroep facultatief

Opstartkosten

Voorafgaand aan de classificatie wordt een account voor u aangemaakt en een pre-selectie gemaakt. Naast uw bedrijfsgevens hebben we verder de gegevens van uw pand nodig. Denk hierbij aan foto’s, plattegronden, kadestrale inschrijving. Maar ook zaken als bestemming en bouwkundige staat zijn van belang. Op basis van het opgaveformulier kunnen we beoordelen of classificatie en plaatsing zinvol is. Indien dit het geval is dan volgt de daadwerkelijke classificatie en plaatsing.

NB: Indien CareStone.nl besluit niet tot plaatsing over te gaan, worden geen kosten in rekening gebracht.  

Classificatie & Plaatsing

Op basis van het opgaveformulier wordt het pand beoordeeld door specialisten uit verschillende zorgdisciplines. De vorm van zorg die het best te exploiteren is in een pand krijgt een aantal sterren. Tevens wordt een alternatieve vorm van zorg genoemd welke als tweede optie exploitabel kan zijn. Verder wordt een advies gegeven voor een bandbreedte van de Zorg Exploitatie Huur (ZX-Huur). Tot slot worden de bevindingen vastgelegd in een Zorg Exploitatie Overzicht.

NB: De classificatie en ZX-huur zijn indicatief en sterk afhankelijk van de
daadwerkelijke zorgexploitatie. 

Gerichte actie richting doelgroep

CareStone.nl brengt het pand na classificatie eerst onder de aandacht van eventuele gerichte zoekers. Nadien plaatst zij het pand op CareStone.nl met een directe koppeling naar uw eigen website of e-mailadres.Verder wordt het pand meegenomen in de maandelijkse aanbodmailing. Specifieke landelijke of regionale campagnes voor een pand richting een specifieke doelgroep zijn desgewenst ook mogelijk.