Zorg & Vastgoedscans

Zorg- & Vastgoedscan

Veel ideeën vallen en staan met de operationele en financiële haalbaarheid van het plan. De zorgaanbieder moet een normale exploitatie kunnen draaien en de vastgoedeigenaar moet een goed rendement op zijn vastgoed kunnen maken. CareStone.nl zorgt er voor dat beide partijen elkaar snel vinden waardoor het plan doorgang kan gaan vinden en partijen zich niet onnodig rijk rekenen. Hierdoor weten alle betrokkenen aan de voorkant of verder praten en plannen maken zinvol is.

 

Exploitatie Scan Zorgvastgoed

Een gespecialiseerde deskundige maakt op basis van de gewenste vorm van zorg, de aanschafwaardeen een inschatting van de verbouwingskosten een globale exploitatiedoorrekening. De Exploitatie
Scan Zorvastgoed verschaft inzicht in de haalbaarheid van exploitatie van de locatie. Lees meer.

 

Fiscale Scan Zorgvastgoed

Een fiscalist bekijkt wat de fiscale gevolgen zijn bij de aanschaf of aankoop van (nieuw) zorgvastgoed
en of veranderingen in de zorg gevolgen hebben voor de toepassing van de btw-vrijstelling? Allemaal
vragen die vragen om maatwerk en goed advies. Vooruitlopend op een dergelijk advies kent Carestone
de Fiscale Scan Zorgvastgoed. Zo weet u snel waar u aan toe bent en of een verdiepingsslag nodig is.