Voor wie?

Voor wie zijn wij er?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Eigenaren en makelaars

Eigenaren

Elke eigenaar van vastgoed kan een aanvraag indienen om een pand te laten classificeren op zorgexploitatie. Zodra een pand geschikt is, kan het worden geplaatst op CareStone.nl. Door de specifieke benadering van deze bijzondere doelgroep, komt het pand onder de aandacht van gebruikers en beleggers in zorgvastgoed. Daarnaast biedt CareStone.nl een onafhankelijke helpdesk voor specifieke vragen van uw potentiële (zorg)kopers. CareStone.nl kan van toegevoegde waarde zijn voor bijvoorbeeld projectontwikkelaars, bouwbedrijven, gemeenten, particulieren, zorgondernemers en zorgaanbieders.

Werkwijze Tarieven en plaatsing

Makelaars

Voor NVM-makelaars die regelmatig (zorg)vastgoed aanbieden of zich in deze markt willen specialiseren biedt CareStone een lidmaatschap.

De belangrijkste toegevoegde waarde van het lidmaatschap zijn:

– Profilering van aangemelde panden binnen de zorgmarkt;
– Profilering van de eigen organisatie binnen de zorgmarkt;
– Exclusiviteit rondom de vestigingsplaats;
– Gereduceerd tarief bij plaatsing;
– Gerichtere leads van kopers en beleggers;
– Doorverwijzing van verkoop-, en taxatieopdrachten;

Daarnaast is het voor de makelaar een gelegenheid om desgewenst extra verkoopactiviteiten te ontplooien voor de opdrachtgever in een zeer specifieke doelgroep. Omdat CareStone.nl nooit optreedt als verkoper, worden eventuele verzoeken voor verkoopopdrachten en taxatieopdrachten doorverwezen naar de aangesloten NVM-makelaars.

Deelnemende NVM-makelaars zijn minimaal lid van de vakgroep Wonen eventueel aangevuld met een lidmaatschap van de vakgroep Business of A & LV.

Werkwijze Lidmaatschap

Beleggers zorgvastgoed

Beleggers

Een gezonde zorgexploitatie en vastgoed zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Daarbij kent de zorg uitgebreide, specifieke en complexe vergoedingssystemen. Tegelijkertijd verandert de vigerende regelgeving continu. Dit gecombineerd met het idealisme van de meeste zorgondernemers maakt dat de belegger van vastgoed met vele vragen zit.

  • Is er toekomst in de geboden vorm van zorg?
  • Hoe ontwikkelt de zorg zich in mijn regio?
  • Wat zijn redelijke huisvestingslasten?
  • Hoe stabiel is de huurstroom van mijn huurder?
  • Hoe kan een zorgaanbieder alternatieve kasstromen aanboren?
  • Zijn er alternatieve vormen van zorg in mijn pand mogelijk?
  • Wat zijn redelijke rendementen in zorgvastgoed?

CareStone.nl laat zien welk vastgoed geschikt is of gemaakt kan worden voor welke vorm van zorg. Daarnaast geeft CareStone een indicatie van een redelijke huurstroom voor zowel de beleggers als de zorgaanbieder. Voor beleggers met een geregistreerd zoekprofiel is op verzoek van elk pand een Rendement Risico Sheet beschikbaar.

Zoekprofiel aanmaken

Financiers

Voor banken, fondsen of particuliere financiers brengt CareStone.nl specifieke arrangementen onder de aandacht die aansluiten bij het gewenste risicoprofiel of zorgexploitatie. In samenwerking met fiscale en bedrijfsorganisatorische partners kunnen specifieke exploitatiemodellen ter onderbouwing van een financieringsaanvraag worden opgesteld.

Voor (toekomstige) beleggers in zorgvastgoed geeft het een globaal idee over de mate van succes van de exploitatie van zijn huurder. Daarnaast geeft het een indicatie van de haalbare rendementen. Voor de zorgaanbieder en belegger zijn respectievelijk een ‘Zorg Exploitatiesheet’ en een ‘Zorg Beleggingssheet’ beschikbaar.

Zorgaanbieders

Aankoop van zorgvastgoed

Voor zorgondernemers en beleggers in onroerend goed biedt CareStone.nl een voorselectie van onroerend goed dat geschikt is voor de specifieke zorgexploitatie die zij zoeken. Dit scheelt veel tijd.
Daarbij zijn de verkopende partij en zijn (eventuele) makelaar reeds op de hoogte van de mogelijkheden op het gebied van zorg. Met andere woorden ze zijn op de hoogte van uw wereld en wat uw vastgoed gebied nodig heeft.

Indien het vastgoed dat u zoekt niet op de website staat, dan kunt u gratis en vrijblijvend een zoekopdracht plaatsen. U ontvangt dan voorafgaand aan de plaatsing op de CareStone.nl voor u geselecteerd aanbod. Hierdoor bent u altijd op tijd op de hoogte van het gewenste aanbod. Van elk object is voor leden het zorgexploitatieoverzicht beschikbaar.

Specifieke zoekopdrachten worden facultatief en in overleg landelijk uitgezet onder de aanbieders van onroerend goed.

Zoekprofiel aanmaken

Verkoop van zorgvastgoed

Indien u als zorgaanbieder vastgoed hebt dat u graag onder de aandacht wilt brengen van beleggers en andere zorgaanbieders, kunt u natuurlijk ook uw eigen vastgoed op CareStone.nl plaatsen. U kunt dit zelf doen maar wij kunnen u ook doorverwijzen naar een van de aangesloten makelaars.

Werkwijze

Financiers Zorgvastgoed

Voor banken, pensioenfondsen of particuliere hypotheekverstrekkers brengt CareStone.nl specifieke arrangementen onder de aandacht die aansluiten bij het gewenste risicoprofiel of zorgexploitatie.

In samenwerking met fiscale en bedrijfsorganisatorische partners kunnen specifieke exploitatiemodellen ter onderbouwing van een financieringsaanvraag worden opgesteld.

Meer weten?