Raadhuisplein 1, Vries

Vraagprijs op aanvraag bij makelaar

De meest kansrijke zorgexploitatie voor dit pand is Begeleid Wonen (BW) met een bijbehorende Zorg-eXploitatie-Huur (ZX-Huur)*.

Unieke zorgaspecten

Deze object is goed geschikt te maken voor Begeleid Wonen (BW). Het pand biedt een zorgaanbieder naast de zorg- en huisvestingscomponent na verbouwing goede mogelijkheden om een service component toe te voegen.

Een specifieke Zorg-Vastgoedscan op basis van uw business case kan inzichtelijk maken welke aanpassingen nodig en mogelijk zijn en wat de kosten hiervan zijn. Op basis daarvan kunt bepalen of aankoop aan zorgaanbieder zinvol is.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met CareStone.nl

Zorgexploitatie

Dit pand is het meest geschikt voor verschillende vormen van begeleid Wonen (BW). Het pand biedt een zorgaanbieder naast de zorg- en huisvestingscomponent goede mogelijkheden voor een hoger serviceniveau goed verbouwt. CareStone.nl schat in eerste instantie de mogelijkheden voor deze vorm vam zorg in met 3 CareStars. Na grondige verbouwing kan ook ouderenzorg (RO) een mogelijkheid zijn.

Wilt u niet kopen maar lieven huren dan kan CareStone.nl op basis van uw businessplan en huurcapaciteit zoeken naar een belegger die het pand voor u koopt waarna u het kunt huren.

Indien u hier meer over wilt weten dan kunt u contact opnemen met CareStone.nl

Informatie van de aanbieder

Dit pand wordt verkocht door de makelaar van de opdrachtgever. Voor meer informatie over een bezichtiging of de verkoop kunt u rechtstreeks contact opnemen met de verkopende makelaar.

Voor aanvullende vragen over zorgexploitatie in relatie tot dit pand of andere (zorg)huisvestingsvragen kunt u contat opnemen met CareStone.nl