Zorg Vastgoedscan

Is uw pand of het pand waarin u geïnteresseerd bent in de basis geschikt voor de exploitatie zorg en zo ja welke zorg en welkebouwkundige wijzigingen moeten of kunnen er dan worden doorgevoerd. Met een  Zorg Vastgoedscan kijken verschillende specialisten uit zorg en vastgoed naar de meest optimale zorgexploitatie voor uw pand.

Inzicht in gebruiksmogelijkheden

De scan beoordeelt of het zorgproces en de specifieke ruimtebehoeften passen binnen de bestaande structuur en gebouwcontour. De scan verschaft inzicht in de gebruiksmogelijkheden en onmogelijkheden van de beoogde locatie. En het voorziet in een vroeg stadium, zonder hoge kosten, van deskundige informatie voor een gedegen aankoopbeslissing.

Inventarisatie

Middels een bezoek aan de locatie en een beoordeling van de bouwkundige tekeningen door een gespecialiseerde architect van CareStone wordt onder andere gekeken naar:

 • bijzondere toegankelijkheid
  toegankelijkheid rolstoel, rollator
 • assistentie- en bedieningsruimte
  rondom sanitair en bed
 • bedtoegankelijkheid
 • ruimtelijke mogelijkheden
  beddenkamers, wooneenheden, groeps- of behandelruimten
 • brandveiligheid
 • overige mogelijkheden, naar aanleiding van het gebruiksdoel opdrachtgever

Rapportage

Door middel van verkennende schetsen en vlekkenplannen wordt aangegeven waar de belangrijkste en meest voorkomende ruimten gesitueerd kunnen worden. De toets combineert de toegankelijkheid, de aanwezige bouwkundige structuur, de ruimtelijke ordening specifiek voor de zorg en onderzoekt waar knelpunten ontstaan. De beoordeling wordt verwerkt in een rapportage en uitgevoerd door onze gespecialiseerde architecten en ervaringsdeskundigen uit de zorg.